Alla esitetyt ehdot ovat voimassa kaikissa Ella Olivia Photographyn (Y-tunnus 2020050-1) tarjoamissa kuvauspalveluissa, ellei asiakkaan kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu.
Mökkikuvaukset

Kuvauksen hinta ja palvelun sisältö
Ellei toisin ole sovittu, määräytyy valokuvauksen hinta alla olevan hinnaston mukaisesti. Hinnaston ulkopuolelle jäävistä tuotteista ja palveluista on sovittava etukäteen valokuvaajan kanssa. Hintoihin lisätään alv 24% ja tapauskohtainen matkakorvaus.
Keskikokoinen mökki 220
Iso mökki (4+ mh) 270

Valokuvaaja varaa jokaisen mökin kuvaamiseen 3-4 tuntia ja saapuu kuvauspaikalle sovittuna ajankohtana.
Kuvauksen hintaan sisältyy:
1. Mökin tilojen kevyt ehostus ja valmistelu kuvausta varten - katamme ruokapöydän kauniisti, tuomme paikalle kukkia ja/tai hedelmiä ja sytytämme tulen takkaan jne.

2. Asunnon kuvaus sisältä ja ulkoa laadukkaalla Nikon järjestelmäkameralla ja laajakulmaobjektiivilla - kuvaamme asunnon kaikki tilat, ellei muuta ole sovittu.

3. Parhaiden kuvien valitseminen ja niiden jälkikäsittely Photoshop Lightroom kuvankäsittelyohjelmalla, joilla voidaan vielä entisestään parantaa kuvien värisävyjä, valkotasapainoa, tarkkuutta, kontrastia jne.

4. Kuvien optimointi nettikäyttöön (kuvien pienennys ja resoluution kevennys, jotta kuvat latautuvat netissä mahdollisimman nopeasti).
 
5. Kuvien toimitus asiakkaalle Google Drive pilvipalveluun kahdessa eri kuvakoossa - täysiresoluutioisena sekä kevennettynä web-versiona.
 
Asiakas saa käyttöönsä kaikki kuvauksen parhaat kuvat (yleensä 30-50 valokuvaa), joihin sisältyy kuvattavan asunnon sisä- ja ulkokuvia sekä mahdollisesti lisäksi muutama luonto- tai tunnelmakuva asunnon ympäristöstä ajan niin salliessa.


Ilmakuvaukset dronella eli kuvaushelikopterilla
Ilmakuvauksen hinta ja palvelun sisältö
Ellei toisin ole sovittu, määräytyy ilmakuvauksen hinta alla olevan hinnaston mukaisesti. Hinnaston ulkopuolelle jäävistä tuotteista ja palveluista on sovittava etukäteen valokuvaajan kanssa. Hintoihin lisätään alv 24% ja tapauskohtainen matkakorvaus.
Ilmakuvat mökkikuvauksen yhteydessä 150
Ilmakuvat erillisenä palveluna ilman muita kuvia 180

Valokuvaaja varaa jokaisen mökin ilmakuvaukseen 60 minuuttia ja saapuu kuvauspaikalle sovittuna ajankohtana.
Valokuvaaja pyrkii kuvaamaan mökin dronella eri kulmista ja eri korkeuksilta. Kuvissa pyritään tuomaan esille kuvattava kohde osana sen omalaatuista ympäristöä ja erityisesti osana ympäröivää kaunista luontoa ja upeita maisemia.
Ilmakuvaus toteutetaan sään niin salliessa. Dronella ei valitettavasti voi kuvata vesi-, räntä- tai lumisateessa, kovassa tuulessa eikä kovalla pakkasella. Jos sää ei salli dronen lennättämistä, on ilmakuvaus peruutettava tai mahdollisuuksien mukaan siirrettävä toiselle päivälle. Dronen lennättämistä rajoittavat myös esim. korkeat puut kuvattavan kohteen ympärillä, lähellä sijaitsevat muut asunnot ja mahdolliset sähkölinjat, jotka voivat estää kuvaamisen tietyistä kulmista.
Ilmakuvauksen hintaan sisältyy:
1. Mökin kuvaus ilmasta käsin korkealaatuisella dronella.
2. Parhaiden kuvien valitseminen ja niiden käsittely Photoshop Lightroom kuvankäsittelyohjelmalla, joilla voidaan vielä entisestään parantaa kuvien värisävyjä, valkotasapainoa, tarkkuutta, kontrastia jne.
3. Kuvien optimointi nettikäyttöön (kuvien pienennys ja resoluution kevennys, jotta kuvat latautuvat mahdollisimman nopeasti).  
4. Kuvien toimittaminen asiakkaalle Google Drive pilvipalveluun kahdessa eri kuvakoossa - täysiresoluutioisena sekä kevennettynä web-versiona. 
Asiakas saa ilmakuvauksesta omaan käyttöönsä noin 6-10 valokuvaa. Kuvien lukumäärään vaikuttaa kuvattavan kohteen sijainti ja vallitsevat sääolosuhteet. 
Asiakkaan vastuu
Asiakkaan vastuulla on taata kuvaajalle työrauha. Kuvauspaikalla on kuvauksen ajankohtana vain valokuvaaja ja hänen avustajansa.  
Kuvattavan asunnon tulee olla siivottu ja kaikin puolin siistissä kunnossa valokuvaajan saapuessa kuvauspaikalle. Asiakkaan tulee varmistaa kuvattavan asunnon riittävä valaistus esim. varmistamalla, että asunnon kaikki valot toimivat moitteettomasti (huom! myös lukuvalot vuoteiden yläpuolella).  
Jos kuvattavassa asunnossa on takka ja siihen halutaan tuli kuvauksen aikana, tulee asiakkaan varmistaa takkapuiden saatavuus.
Asiakkaan tulee varata kuvattava asunto omaan käyttöönsä sovittuna kuvauspäivänä.  Valokuvaaja ei kuvaa asuntoja niiden ollessa varattuja mökkivieraiden käyttöön. 
Asiakkaan tulee ennen kuvien tilaamista tutustua valokuvaajan näytekuviin tämän nettisivustolla osoitteessa www.ellaolivia.fi. Tilauksen tehdessään asiakas vahvistaa
tutustuneensa näihin näytekuviin ja hyväksyvänsä näytekuvien mukaisen laadun ja valokuvaajan tyylin kuvienkäsittelyn suhteen.  

Kuvattavan kohteen avaimet
Kuvattavan asunnon avaimet tulee jättää valokuvaajaa varten joko valmiiksi kuvattavan kohteen oveen, avainlokeroon tai sovittuun piilopaikkaan, josta kuvaaja löytää avaimet helposti paikalle saapuessaan. Kuvaaja voi myös hakea avaimet asiakkaalta, jos hakupaikka sijaitsee matkan varrella. Kuvaaja jättää avaimet kuvauksen jälkeen sovittuun paikkaan. 
Kuvauksen peruminen tai siirtäminen toiselle päivälle
Kuvaaja ja tilaaja voivat peruuttaa tai siirtää sovitun kuvauksen toiselle päivälle kuvaajan tai tilaajan äkillisen sairauden, onnettomuuden, luonnonmullistuksen tai vastaavan tapahtuman vuoksi, joka estää kuvauspaikalle pääsyn tai kuvaamisen.
Kuvaaja ja tilaaja voivat myös mahdollisuuksien mukaan sopia kuvauksen siirtämisestä toiselle päivälle, jos sääennuste lupaa kuvauspäiväksi kovin pilvistä, sateista tai kylmää säätä, jonka voi katsoa haittaavan ulkokuvauksia.
Kuvaukset tulee peruuttaa tai siirtää viimeistään 24 tuntia ennen sovittua kuvausajankohtaa. Tilausta ei voi enää peruuttaa sen jälkeen kun kuvaukset on jo tehty ja asiakas on tällöin velvollinen maksamaan kuvauspalvelun laskun eräpäivään mennessä.
Valokuvaaja pidättää oikeuden peruuttaa kuvauksen, jos asiakas ei vaikuta olevan   sitoutunut kuvausprosessiin tai tässä sopimuksessa mainittuihin asiakkaan velvollisuuksiin.
Maksuehdot
Tilatut kuvat maksetaan laskulla, jonka valokuvaaja lähettää asiakkaan sähköpostiin kuvauksen jälkeen. Asiakas saa maksuaikaa laskulle 7 vrk. Kuvat toimitetaan asiakkaalle, kun lasku on maksettu.  
Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, laskuun lisätään viivästyskorko ajankohtaisen korkolain mukaisesti. Maksumuistutuksesta perimme 5 euroa.
​​Valokuvien toimitus ja varmuuskopiointi
Kuvat ovat valmiit asiakkaalle 1-4 viikon kuluessa kuvauksesta, ellei toisin ole sovittu. Valmiit kuvat toimitetaan asiakkaalle sähköisessä muodossa Google Drive pilvipalveluun.   
Valokuvat toimitetaan asiakkaalle .jpg muodossa täysresoluutioisena (kuvatulosteisiin ja painotuotteisiin) sekä web-resoluutioisena (nettisivuille, sosiaaliseen mediaan jne.).
Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6kk kuvaustapahtuman jälkeen.
Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet
Asiakas saa tulostaa, kopioida ja teettää kuvia ja kuvatuotteita toimitetuista ja käsitellyistä kuvista rajattomasti omaan käyttöönsä. Asiakas saa myös käyttää toimitettuja kuvia omalla tai mökkivälittäjänsä nettisivustolla, sosiaalisessa mediassa ja omassa markkinoinnissa. Asiakas ei kuitenkaan saa käyttää kuvia esim. valokuvakilpailuissa tai näyttelyissä, tai myydä kuvia eteenpäin kolmannelle osapuolelle tekijänoikeuslain vastaisesti.  
Kaikki tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla ja hän saa käyttää kuvia omien yritystensä nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa tai muussa markkinoinnissa ilman erillistä lupaa, ellei toisin kirjallisesti sovita. Valokuvaaja sitoutuu kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa kuvien julkisessa käytössä. 
Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta). Viime kädessä riidat ratkaistaan Joensuun käräjäoikeudessa.
Tietosuojaseloste
Ella Olivia Photographyn tietosuojaseloste on luettavissa täällä.
Takaisin ylös