Alla esitetyt ehdot ovat voimassa kaikissa Ella Olivia Photographyn (Y-tunnus 2020050-1) tarjoamissa kuvauspalveluissa, ellei asiakkaan kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu.
Mökkikuvaukset

Kuvauksen hinta ja palvelun sisältö
Ellei toisin ole sovittu, määräytyy valokuvauksen hinta alla olevan hinnaston mukaisesti. Hinnaston ulkopuolelle jäävistä tuotteista ja palveluista on sovittava etukäteen valokuvaajan kanssa. Hintoihin lisätään alv 24% ja tapauskohtainen matkakorvaus.
Pieni kerros- tai rivitalohuoneisto (alle 50m2) - 150e
Keskikokoinen mökki tai huoneisto (1-3 makuuhuonetta) - 180e 
Iso mökki tai huoneisto (4+ makuuhuonetta) - 210e
Valokuvaaja varaa jokaisen mökin tai huoneiston kuvaamiseen 2-3 tuntia ja saapuu kuvauspaikalle sovittuna ajankohtana.
Kuvauksen hintaan sisältyy:
1. Mökin tai huoneiston tilojen ehostus ja valmistelu kuvausta varten - katamme ruokapöydän kauniisti, tuomme paikalle kukkia ja/tai hedelmiä, piilotamme näkyviltä roskikset ja muut häiritsevät elementit, suoristamme verhot ja matot, pöyhimme tyynyt ja sytytämme tulen takkaan jne.

2. Mökin tai huoneiston kuvaus sisältä ja ulkoa laadukkaalla järjestelmäkameralla ja laajakulmaobjektiivilla - kuvaamme mökin tai huoneiston kaikki tilat, ellei muuta ole sovittu.

3. Parhaiden kuvien valitseminen ja niiden jälkikäsittely Photoshop Lightroom kuvankäsittelyohjelmalla, joilla voidaan vielä entisestään parantaa kuvien värisävyjä, valkotasapainoa, tarkkuutta, kontrastia jne.

4. Kuvien optimointi nettikäyttöön (kuvien pienennys ja resoluution kevennys, jotta kuvat latautuvat netissä mahdollisimman nopeasti).
 
5. Kuvien toimitus asiakkaalle Google Drive pilvipalveluun kahdessa eri kuvakoossa - täysiresoluutioisena sekä kevennettynä web-versiona.
 
Asiakas saa kuvauksesta omaan käyttöönsä 20-40 valokuvaa, joihin sisältyy kuvattavan mökin tai huoneiston sisä- ja ulkokuvia sekä mahdollisesti lisäksi muutama luonto- tai tunnelmakuva mökin tai huoneiston ympäristöstä ajan niin salliessa.

Ilmakuvaukset dronella eli kuvaushelikopterilla
Ilmakuvauksen hinta ja palvelun sisältö
Ellei toisin ole sovittu, määräytyy ilmakuvauksen hinta alla olevan hinnaston mukaisesti. Hinnaston ulkopuolelle jäävistä tuotteista ja palveluista on sovittava etukäteen valokuvaajan kanssa. Hintoihin lisätään alv 24% ja tapauskohtainen matkakorvaus.
Ilmakuvat mökki- tai huoneistokuvauksen yhteydessä 50e
Ilmakuvat erillisenä palveluna ilman muita kuvia 150e
Valokuvaaja varaa jokaisen mökin tai huoneiston ilmakuvaukseen noin 30 minuuttia ja saapuu kuvauspaikalle sovittuna ajankohtana.
Valokuvaaja pyrkii kuvaamaan mökin tai huoneiston dronella eri kulmista ja eri korkeuksilta. Kuvissa pyritään tuomaan esille kuvattava kohde osana sen omalaatuista ympäristöä ja erityisesti osana ympäröivää kaunista luontoa ja upeita maisemia.
Ilmakuvaus toteutetaan sään niin salliessa. Dronella ei valitettavasti voi kuvata vesi-, räntä- tai lumisateessa, kovassa tuulessa eikä kovalla pakkasella. Jos sää ei salli dronen lennättämistä, on ilmakuvaus peruutettava tai mahdollisuuksien mukaan siirrettävä toiselle päivälle. Dronen lennättämistä rajoittavat myös esim. korkeat puut kuvattavan kohteen ympärillä, lähellä sijaitsevat muut mökit ja mahdolliset sähkölinjat, jotka voivat estää kuvaamisen tietyistä kulmista.
Ilmakuvauksen hintaan sisältyy:
1. Mökin tai huoneiston kuvaus ilmasta käsin korkealaatuisella dronella.
2. Parhaiden kuvien valitseminen ja niiden käsittely Photoshop Lightroom kuvankäsittelyohjelmalla, joilla voidaan vielä entisestään parantaa kuvien värisävyjä, valkotasapainoa, tarkkuutta, kontrastia jne.
3. Kuvien optimointi nettikäyttöön (kuvien pienennys ja resoluution kevennys, jotta kuvat latautuvat mahdollisimman nopeasti).  
4. Kuvien toimittaminen asiakkaalle Google Drive pilvipalveluun kahdessa eri kuvakoossa - täysiresoluutioisena sekä kevennettynä web-versiona. 
Asiakas saa ilmakuvauksesta omaan käyttöönsä noin 5-10 valokuvaa. Kuvien lukumäärään vaikuttaa kuvattavan kohteen sijainti ja vallitsevat sääolosuhteet. 
Asiakkaan vastuu
Asiakkaan vastuulla on taata kuvaajalle työrauha. Kuvauspaikalla on kuvauksen ajankohtana vain valokuvaaja ja hänen avustajansa.  
Kuvattavan mökin tai huoneiston tulee olla siivottu ja kaikin puolin siistissä kunnossa valokuvaajan saapuessa kuvauspaikalle. Asiakkaan tulee varmistaa kuvattavan mökin tai huoneiston riittävä valaistus esim. varmistamalla, että mökin kaikki valot toimivat moitteettomasti (huom! myös lukuvalot vuoteiden yläpuolella).  
Jos kuvattavassa mökissä on takka ja siihen halutaan tuli kuvauksen aikana, tulee asiakkaan varmistaa takkapuiden saatavuus.
Asiakkaan tulee varata kuvattava mökki omaan käyttöönsä sovittuna kuvauspäivänä.  Valokuvaaja ei kuvaa mökkejä niiden ollessa varattuja mökkivieraiden käyttöön.   
Asiakkaan tulee ennen kuvien tilaamista tutustua valokuvaajan näytekuviin tämän nettisivustolla osoitteessa www.ellaolivia.fi. Tilauksen tehdessään asiakas vahvistaa
tutustuneensa näihin näytekuviin ja hyväksyvänsä näytekuvien mukaisen laadun ja valokuvaajan tyylin kuvienkäsittelyn suhteen.  
Kuvattavan kohteen avaimet
Kuvattavan mökin tai huoneiston avaimet tulee jättää valokuvaajaa varten joko valmiiksi kuvattavan kohteen oveen tai sovittuun piilopaikkaan, josta kuvaaja löytää avaimet helposti paikalle saapuessaan. Kuvaaja voi myös hakea avaimet asiakkaalta, jos hakupaikka sijaitsee matkan varrella. Kuvaaja jättää avaimet kuvauksen jälkeen sovittuun paikkaan. 
Kuvauksen peruuttaminen tai siirtäminen toiselle päivälle
Kuvaaja ja asiakas voivat peruuttaa tai siirtää sovitun kuvauksen toiselle päivälle äkillisen sairauden, kuolemantapauksen, onnettomuuden, luonnonmullistuksen tai vastaavan tapahtuman vuoksi, joka estää kuvauspaikalle pääsyn tai kuvaamisen.
Kuvaaja ja asiakas voivat myös mahdollisuuksien mukaan sopia kuvauksen siirtämisestä toiselle päivälle, jos sääennuste lupaa kuvauspäiväksi kovin pilvistä, sateista tai kylmää säätä, jonka voi katsoa haittaavan ulkokuvauksia.
Kuvaukset tulee peruuttaa tai siirtää viimeistään 24 tuntia ennen sovittua kuvausajankohtaa. Tilausta ei voi enää peruuttaa sen jälkeen kun kuvaukset on jo tehty ja asiakas on tällöin velvollinen maksamaan kuvauspalvelun laskun eräpäivään mennessä.
Valokuvaaja pidättää oikeuden peruuttaa kuvauksen, jos asiakas ei vaikuta olevan   sitoutunut kuvausprosessiin tai tässä sopimuksessa mainittuihin asiakkaan velvollisuuksiin.
​​Valokuvien toimitus ja varmuuskopiointi
Kuvat ovat valmiit asiakkaalle 1-4 viikon kuluessa kuvauksesta, ellei toisin ole sovittu.
Kun kuvat ovat valmiit, valokuvaaja lähettää laskun ja muutaman näytekuvan, joissa on Ella Olivian vesileima, asiakkaan sähköpostiin. Jos asiakas on jostain syystä tyytymätön näytekuviin, tulee hänen ilmoittaa tästä kuvaajalle sähköpostilla välittömästi. Kuvaaja voi vielä tässä vaiheessa säätää esim. värien kylläisyyttä tai lämpötilaa asiakkaan mieltymyksiä vastaavaksi.  
Jos asiakas ei ole ilmoittanut tyytymättömyyttään kuviin 7 vrk:n kuluessa, katsotaan kuvat hyväksytyksi ja asiakkaan tulee maksaa lasku eräpäivään mennessä. Valmiit kuvat toimitetaan asiakkaalle sähköisessä muodossa Google Drive pilvipalveluun, kun asiakkaan maksu näkyy kuvaajan tilillä.  
Maksetut kuvat toimitetaan asiakkaalle ilman Ella Olivian vesileimaa, jolloin kuvia voi käyttää monenlaisissa tilanteissa ja esimerkiksi usean eri mökkivälittäjän sivustolla ilman rajoituksia.
Valokuvat toimitetaan asiakkaalle .jpg muodossa täysresoluutioisena (kuvatulosteisiin ja painotuotteisiin) sekä web-resoluutioisena (nettisivuille, sosiaaliseen mediaan jne.).
Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6kk kuvaustapahtuman jälkeen.
Maksuehdot
Tilatut kuvat maksetaan laskulla, jonka valokuvaaja lähettää asiakkaan sähköpostiin kuvauksen jälkeen. Asiakas saa maksuaikaa laskulle 7 vrk. Kuvat toimitetaan asiakkaalle, kun lasku on maksettu.  
Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, laskuun lisätään viivästyskorko ajankohtaisen korkolain mukaisesti. Maksumuistutuksesta perimme 5 euroa.
Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet
Asiakas saa tulostaa, kopioida ja teettää kuvia ja kuvatuotteita toimitetuista ja käsitellyistä kuvista rajattomasti omaan käyttöönsä. Asiakas saa myös käyttää toimitettuja kuvia omalla tai mökkivälittäjänsä nettisivustolla, sosiaalisessa mediassa ja omassa markkinoinnissa. Asiakas ei kuitenkaan saa käyttää kuvia esim. valokuvakilpailuissa tai näyttelyissä, tai myydä kuvia eteenpäin kolmannelle osapuolelle tekijänoikeuslain vastaisesti.  
Kaikki tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla ja hän saa käyttää kuvia omien yritystensä nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa tai muussa markkinoinnissa ilman erillistä lupaa, ellei toisin kirjallisesti sovita. Valokuvaaja sitoutuu kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa kuvien julkisessa käytössä. 
Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta). Viime kädessä riidat ratkaistaan Joensuun käräjäoikeudessa.
Tietosuojaseloste
Ella Olivia Photographyn tietosuojaseloste on luettavissa täällä.
Takaisin ylös